Marmoleum je vyráběno z obnovitelných přírodních materiálů: lněný olej, pryskyřice, dřevitá moučka, vápenec, přírodní pigmenty a juta.

Lněný olej

Lněný olej, který je získáván lisováním lněných zrn, je nejdůležitejěšísurovinou při výrobě linolea. Během let se lněný olej používal mnoha způsoby, od vaření až po použití pří léčení dýchacích obtíží. Jeho léčivé vlastnosti přinášeli rychlou úlevu lidem trpícím nachlazení nebo dušností.

Dřevitá moučka

Dřevitá moučka je používána pro svoji unikátní schopnost vázat na sebe pigmenty, to dodává linoleovým produktům jejich nádherné barvy a zajišťuje jejich dlouhotrvající barevnou stálost.
Dřevo pochází z evropských regulovaných lesních ploch, na nichž je každý pokácený strom nahrazen novou výsadbou.

 

Pryskyřice

Pryskyřice, která je získávána z borovic metodou, která neškodí jejich růstu, poskytuje pojidlo linolea. Společně s lněným olejem dává pryskyřice linoleu jeho jedinečnou kombinaci síly a flexibility.

 

Vápenec

Vápenec se vyskytuje všude ve světě v téměř nevyčerpatelných množstvích. Velmi jemně mletý vápenec je cennou surovinou pro přírodní linolea Marmoleum.

 

Pigmenty

Ekologicky šetrné pigmenty propůjčují nádherné a živoucí barvy linoleím a nikterak naškodí životnímu prostředí, protože neobsahují olovo ani kadmium.

 

Juta

Juta, která je upředená z vláken rostliny juty z Indie a Bangladéše, je preferovanou podkladovou látkou produktů pro svůj přírodní původ. Nehledě k faktu, že existují velké obnovitelné zásoby.

 

MarmoleumClick

marmoleum
Linoleum na HDF nosiči
je k dostání v lamelách o rozměrech 90×30 cm nebo čtvercích o rozměrech 30×30 cm, tzn. ze tří čtverců můžete sestavit lamelu.